Logo Universiteit Utrecht

Verborgen schilderij

Nieuws

Boek nu te bestellen / deadline crowdfunding actie verlengd

We naderen de eindfase van deze crowdfunding actie, en ook van de productie van het bijbehorende boek!

Allereerst zijn we zeer verheugd te kunnen mededelen dat het boek inmiddels te bestellen is in de webshop van Uitgeverij Verloren. We wijzen erop dat de titel inmiddels is gewijzigd: Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst. De Reformatie van de Utrechtse Jacobikerk. De publicatiedatum is 27 oktober 2017 en de prijs is (onder voorbehoud) 29 euro.

Uiteraard hoeven donateurs die een schenking van 100 euro of meer hebben gedaan, niet nogmaals een bestelling te plaatsen. Zij ontvangen een gratis exemplaar.

De datum van de crowdfunding actie is met een maand verlengd naar 5 oktober 2017. Hoewel het boek beslist afkomt, is er nog een hoop werk te verzetten, en daarbij kunnen we uw steun goed gebruiken. Schenkingen zijn nog altijd uiterst welkom, en ook publiciteit wordt zeer op prijs gesteld. Dus deel dit project met uw vrienden, familie en kennissen, en help ons om ons doel te bereiken.

In ander nieuws: het boek zal worden gepresenteerd tijdens een symposium in de Jacobikerk op 27 oktober. Meer informatie hierover volgt nog. Uiteraard zullen onze gulle schenkers hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Hartelijk bedankt voor uw steun!