Verborgen schilderij

Verslag van het symposium “Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch Perspectief”

Op vrijdag 27 oktober 2017 vond in de Jacobikerk te Utrecht het symposium “Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch Perspectief” plaats. Dit evenement vormde de langverwachte bekroning van een langlopend onderzoek, dat begon in 1993 toen twee studenten ontdekten dat er onder één van de eeuwenoude tekstborden in de Jacobikerk een middeleeuws schilderij schuilging.

Onderzoek zou uitwijzen dat het om een zeer bijzondere Gregoriusmis ging, en dat het een schilderij was met een onverwachte band met de beroemde predikant Hubert Duifhuis (†1581) en met de Reformatie van Utrecht. (Hiervoor verwijzen wij naar onze zesdelige blogreeks, getiteld Geschiedenis van het onderzoek.) Uiteindelijk leidde dit onderzoek tot een boek, Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst geschreven door dr. Truus van Bueren en Corinne van Dijk (MA), uitgegeven door Uitgeverij Verloren.

Tijdens het middagprogramma van het symposium hielden de auteurs beiden een lezing over hun werk. Corinne van Dijk vertelde tijdens haar lezing “Van schilderij naar tekstbord” over het technische onderzoek (o.a. met behulp van infraroodreflectografie) en het breed vergelijkend onderzoek waaraan het verborgen schilderij werd onderworpen.

Figuur 1 – Corinne van Dijk presenteert haar lezing. Foto: Lex Raat.

Truus van Bueren vertelde in haar lezing “Tolerantie en verdraagzaamheid bij Hubert Duifhuis”, over het turbulente leven en de preken van de laatste pastoor en eerste protestantse predikant van de Jacobikerk, Hubert Duifhuis. Het waren waarschijnlijk zijn opvattingen over geloofsvrijheid die de keuze voor het Bijbelcitaat hebben bepaald, dat na de Reformatie over de Gregoriusmis werd geschilderd (Hebr. 12:14-24).

Na deze lezingen en diverse muzikale intermezzo’s verzorgd door het Gregoriaans Koor Utrecht en door Gerrit Christiaan de Gier, werden de eerste exemplaren van het boek overhandigd.

Figuur 2 – Het Gregoriaans Koor Utrecht verzorgt een muzikaal intermezzo. Foto: Lex Raat.

Figuur 3 – Truus van Bueren (midden) en Corinne van Dijk (rechts) presenteren de eerste exemplaren van hun boek, onder anderen aan prof. dr. Koen Goudriaan (links). Foto: Lex Raat.

Tijdens het avondprogramma presenteerde Prof. dr. James Kennedy zijn lezing “Tolerantie en verdraagzaamheid anno 2017” en volgende er aansluitend een discussie met de aanwezigen over de geschiedenis en tegenwoordige rol van tolerantie in de Nederlandse samenleving.

Het was een zeer goed bezocht symposium met naar schatting honderd aanwezigen.

___________

Ook leuk om te bekijken: