Verborgen schilderij

Prof. dr. Jos Koldeweij

Christus als Man van Smarten op het verborgen schilderij.

Een ontdekking !

Tot de godsdienstige omwenteling rond 1580 verscheen deze Christus als Man van Smarten in volle glorie voor de heilige paus Gregorius en alle gelovigen die het schilderij bekeken in de Utrechtse Jacobikerk. Het hoge kwaliteit schilderij, goed geschilderd en interessant van iconografie, werd niet vernield, maar zorgvuldig overgeschilderd. Verborgen achter de streng en vroom instruerende tekst uit een van Paulus’ brieven (Hebr. 12:14-24), bleef de laatmiddeleeuwse voorstelling onzichtbaar maar wel aanwezig in het geprotestantiseerde kerkgebouw. Ook al doet dit ons allen denken aan Christus’ overbekende uitspraak: ‘Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven’ (Joh. 20: 24-29), is het geweldig dat we met moderne technieken de miraculeuze verschijning weer zichtbaar kunnen maken. Dankzij infrarood reflectografie kijken we dwars door de bovenste verflaag heen en is het verborgene niet langer verborgen.

De nauwkeurige studie die Corinne van Dijk en Truus van Bueren maakten,  onthult zowel wat verstopt werd als de betekenis van de tekst waarmee dat gebeurde. Een letterlijke ontdekking die waard is om uitgegeven te worden als boek!

_______________

Prof. dr. Jos Koldeweij, Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen