Verborgen schilderij

Team

Truus van Bueren (auteur en onderzoeker)

Truus van Bueren studeerde kunstgeschiedenis met geschiedenis als bijvak aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 promoveerde zij op de kunstwerken die door de stad Haarlem in beslag waren genomen na de Reformatie. Van 1993 tot aan haar pensionering in 2013 was ze een (senior) onderwijzer en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ze startte haar onderzoek naar memoria en herdenkingspraktijken in 1996, tijdens de voorbereidingen voor de tentoonstelling Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen gehouden in het Museum Catharijneconvent in Utrecht (1999-2000). Ze was ook de hoofdauteur van de daarbij behorende wetenschappelijke catalogus. In 2008 startte ze het Medieval Memoria Online (MeMO) project. Van Bueren publiceert voor zowel een wetenschappelijk als voor een breed publiek.

Zie ook haar persoonlijke website.

Corinne van Dijk (auteur en onderzoeker)

Corinne van Dijk is projectleider van Medieval Memoria Online (MeMO). Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in de Nederlandse en Duitse schilderkunst van de late middeleeuwen. In 2008 rondde zij de onderzoeksmaster kunstgeschiedenis cum laude af. Corinne is sinds februari 2011 verbonden aan het MeMO-project; eerst als onderzoeksmedewerker op het gebied van middeleeuwse memorievoorstellingen en grafzerken / monumenten, en vanaf februari 2013 als projectleider.

Charlotte Dikken (crowdfunding projectleider)

Charlotte Dikken is sinds 2008 onderzoeker en webmaster voor Medieval Memoria Online (MeMO). Ze heeft kunstgeschiedenis en middeleeuwse studies gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en in juli 2016 promoveerde zij op haar proefschrift Transparent meanings? Intended communicative functions of medieval stained-glass windows in the Low Countries. Daarnaast beheert ze de online nieuwsbrief Medieval Memoria Research.