Verborgen schilderij

De geschiedenis van het onderzoek – Deel 7

Interdisciplinair onderzoek. Dankwoord van de auteurs

Bij historisch onderzoek naar het functioneren van objecten, teksten en rituelen in een klooster, stad, bisdom, graafschap, etc. wordt een combinatie van verschillende typen onderzoek en onderzoeksmethoden ingezet. Met een flink deel daarvan hadden we ervaring: iconografisch onderzoek, archiefonderzoek, assistentie bij technisch onderzoek van schilderijen. We begaven ons echter ook op voor ons onbekende terreinen, zoals het onderzoek van preken en Bijbelteksten. Deze publicatie was zonder de hulp van anderen dan ook niet tot stand gekomen. Daarom als laatste blog een dankwoord.

We danken de collega’s die in de verschillende fasen van het project technisch onderzoek verrichtten naar de Gregoriusmis in de Jacobikerk: Molly Faries, later Margreet Wolters, en tenslotte Ige Verslype (allen kunstgeschiedenis, en onder andere gespecialiseerd in infraroodreflectografisch onderzoek) en Rik Klein Gotink (onder andere technisch fotograaf). Dank aan onderzoekers uit diverse andere disciplines die ons lieten delen in hun expertise. Charles Caspers (theologie en kerkgeschiedenis, vooral voor het katholicisme), Jo Spaans (onder andere religiegeschiedenis, vooral voor het protestantisme) en Louise van Tongerloo (middeleeuwse geschiedenis, in het bijzonder van de stad Utrecht) waren vooral betrokken bij de laatste fase van de voorbereiding. Ze dachten mee over problemen, deden suggesties, behoedden ons voor uitglijders en lazen eerdere versies een of meerdere malen door. Anne Baljeu (theologie) stelde haar inventarisatie van de avondmaalsteksten in Nederland ter beschikking. Jacolien Wubs (kunstgeschiedenis) liet ons profiteren van de kennis van teksten op borden, muren en pilaren in protestantse kerken. Zij is bezig met een promotieonderzoek over dit onderwerp.

Ons volledige dankwoord is te vinden in het Voorwoord van het boek. Vanzelfsprekend zijn fouten en omissies volledig voor onze rekening.