Logo Universiteit Utrecht

Verborgen schilderij

Nieuws

Verslag van het symposium

Op 27 oktober werd het symposium “Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch Perspectief” gehouden. Truus van Bueren en Corinne van Dijk hielden een lezing over hun onderzoek en presenteerden de eerste exemplaren van hun boek, Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst. Het verslag van dit evenement is nu beschikbaar.

Wij danken alle donateurs van dit crowdfundingsproject. Uw steun heeft deze publicatie mogelijk gemaakt!

NB. De deadline voor de crowdfundingactie is nog éénmaal verlengd, nu naar 1 december 2017. U kunt dus nog steeds een bijdrage leveren aan dit project.

Verslag van het symposium “Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch Perspectief”